Λάβε σύγχρονη εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση με στόχο την υλοποίηση της δικής σου επιχειρηματικής δραστηριότητας

Λάβε σύγχρονη εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση με στόχο την
υλοποίηση της δικής σου επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι αιτήσεις για τον 4ο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος της Μικρο-Θερμοκοιτίδας ξεκίνησαν!
Βρες περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://hub.egaleo.gr/mikro-thermokoitida-neon-epicheiriseo/
Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Μικρο-Θερμοκοιτίδας οι ωφελούμενοι πρόκειται να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες που θα τους παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους όνειρο.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

*Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Λειτουργίας
*Διαδικασία Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης “Startup”
*Εισαγωγή στο  Μάρκετινγκ
*Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
*Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
*Οι υπηρεσίες του προγράμματος προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΑΣΔΑ.