Κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των επιβατών του δυστυχήματος των Τεμπών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο της αυτονόητης συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους επιβάτες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες του Φορέα για την -κατά προτεραιότητα- εξυπηρέτηση των επιβατών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και των οικείων τους (συγγενείς α΄ και β΄βαθμού).

Ad - Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:

  • Διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα νέα ή εκκρεμή αιτήματά τους για χορήγηση παροχών (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, έξοδα κηδείας) από τα αρμόδια Τμήματα των Τοπικών Διευθύνσεων κατοικίας και ολοκληρώνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση η πληρωμή των αιτούμενων παροχών.
  • Διεκπεραιώνονται κατά  προτεραιότητα τα νέα ή εκκρεμή αιτήματα για ΚΕΠΑ από τις αρμόδιες Γραμματείες ΚΕΠΑ των Τοπικών Διευθύνσεων και προωθούνται άμεσα στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης της ΓΔΠΥ.
  • Μειώνονται στο ελάχιστο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά απαιτείται μόνον οιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για δικαιούχο  της ανωτέρω κατηγορίας. Εν προκειμένω,  αρκεί ακόμη και η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας όπως και κάθε άλλη υπηρεσία του Φορέα θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση τόσο των θυμάτων και των συγγενών αυτών, όσο και των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμεση εξυπηρέτηση και έγκυρη ενημέρωση των δικαιούχων.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ