Βήματα για τη θεμελίωση και προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας

Σήμερα γιορτάζουμε όλες τις γυναίκες, κάνοντας συνεχώς βήματα για τη θεμελίωση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους και της ισότητας δηλώνει το υπουργείο υγείας.

Ad - Διαφήμιση