Στο συνέδριο του ΑΣΔΑ ο Δήμος Φυλής

Οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαυροειδάκος και Θανάσης Σχίζας εκπροσώπησαν το Δήμο Φυλής στο συνέδριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με θέμα “Διαδικασίες Σχεδιασμού της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027, Πορεία Υλοποίησης της ΟΧΕ / ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα”.

Ad - Διαφήμιση

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Περιστερίου.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σημαντικός χρόνος του συνεδρίου διατέθηκε στην επιχειρηματικότητα και κυρίως στη στήριξή της με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την τόνωση της αγοράς εργασίας.

Οι δύο Αντιδήμαρχοι Φυλής είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ, μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.