Ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδοντα με αυτά.

Eνόψει της έναρξης της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών και στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδοντα με αυτά, κοινοποιούμε  το επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και συγκεκριμένα:

Πληροφορίες για το κοινό
• Μέτρα Προστασίας από τα Κουνούπια
• Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικά Φυλλάδια
• Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια
• Ιός του Δυτικού Νείλου Μαθαίνω και προφυλάσσομαι

Ενημερωτικό φυλλάδιο για παιδιά
• Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε

Ενημερωθείτε σχετικά με τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ, μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και των νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μέτρα προστασίας από τα κουνούπια
Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το κοινό

Ενημερωτικά Φυλλάδια
Ιός του Δυτικού Νείλου Μαθαίνω και προφυλάσσομαι
Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια
Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε (Φυλλάδιο για τα παιδιά)