Παρουσίαση του βιβλίου “Η φιλοσοφημένη γυναίκα” του Μιχαήλ Μαντζανά