Η ανεργία στην ευρωζώνη στο 7,5%

Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EΕ19) ήταν 7,5% τον Ιούνιο του 2019, από 7,6% το Μάιο 2019 και από 8,2% τον Ιούνιο του 2018.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιούνιο του 2019 καταγράφηκαν στην Τσεχία (1,9%) και στην Γερμανία (3,1%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (17,6% τον Απρίλιο του 2019) και στην Ισπανία  (14,0%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 24 κράτη μέλη και παρέμεινε σταθερό στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο  Πολωνία , ενώ αυξήθηκε στη Σουηδία (από 6,3% σε 6,4%) και το Λουξεμβούργο (από 5,6% σε 5,8%). Οι μεγαλύτερες  οι μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 19,8% σε 17,6% μεταξύ Απριλίου 2018 και Απριλίου 2019), Κύπρος (από το 2003) 8,3% έως 6,5%), την Κροατία (από 8,6% σε 7,1%), την Ιρλανδία (από 5,9% σε 4,5%) και τη Σλοβακία (από 6,7% σε 5,4%).

Τον Ιούνιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,7%, από 3,6% το Μάιο του 2019 και κάτω από  4,0% τον Ιούνιο του 2018.

Ποσοστά ανεργίας τον Ιούνιο του 2019