Σχολική άδεια: Πόσες ημέρες τον χρόνο δικαιούνται οι γονείς

Σύμφωνα με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, οι γονείς με παιδιά στο σχολείο δικαιούνται έως και 4 εργάσιμες ημέρες άδεια για κάθε ημερολογιακό έτος και για κάθε παιδί που είναι μαθητής/τρια. Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να απουσιάσουν είτε μερικές ώρες είτε ολόκληρη τη μέρα, ενώ η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών τους. Η άδεια δίνεται και στους γονείς των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, αφού ανήκει στη βασική εκπαίδευση πλέον και η φοίτηση σε αυτό, υπό τον όρο το παιδάκι να συμπληρώνει τα 4 έτη εντός της τρέχουσας ημερολογιακής χρονιάς (δηλαδή να έχει τα 4α του γενέθλια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής). Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, αποφασίζουν από κοινού τη χρήση της άδειας (δηλαδή πόσες μέρες θα χρησιμοποιήσει έκαστος) αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική άδεια δε θα πρέπει αν ξεπερνά τις 4 μέρες. Σημειώνεται πως σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμοτων γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα – υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.